הצורך החשוב בעריכת ייפוי כח מתמשך

                                   

ייפוי כוח מתמשך הוא מצב משפטי חדש יחסית, שנקבע בתיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות משנת 2016. זהו הסדר משפטי בו אדם לקראת גיל מבוגר, בעודו צלול בנפשו, יכול לבחור כיצד ינוהל עתידו ולהסמיך אדם אחר שיקבל עבורו החלטות לגבי חייו בשלב בו הוא לא יהיה מסוגל יותר לקבל החלטות מסיבות רפואיות או אחרות. הסדר זה מסמיך אנשים אחרים, בדרך כלל אלו אנשים קרובים ובני משפחה, שיפעלו כמיופי כוח לאורך זמן ולנושאים שונים ויוציאו לאור החלטות בשם האדם המבוגר. הסדר משפטי זה מתבסס על הבחירה האישית של האדם הממנה לגבי האדם או האנשים שיוסמכו לטפל בו בהתאם לרצונו ומאמין כי הם יבצעו את הבחירות הראויות עבורו לפי רצונו, אותו הוא הביע עוד כשהיה צלול.

ייפוי כוח מתמשך נוגע בשלושה תחומים עיקריים – ייפוי כוח מתמשך לעניינים רכושיים, הנותן למיופה את הסמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסים, כספים והתחייבויות, כולל ניהול חשבון בנק, עסק, נדל"ן, וכדומה; ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים, הנותן סמכות למיופה לנהל את כלל העניינים הנוגעים לאדם, כולל עניינים רפואיים, ללא עניינים רכושיים, כולל החלטות בנושאי דיור, אורח חיים, מצב רפואי, ועוד; ייפוי כוח מתמשך בעניינים רפואיים, זהו ייפוי כוח הנותן סמכות לנהל אך ורק את העניינים הרפואיים של האדם.

הצורך בייפוי כוח מתמשך וחשיבותו הוכרה לאחרונה בישראל, והוא מביע שינוי בתפיסה של אנשים מבוגרים ו/או אנשים בעלי מוגבלויות. זוהי תפיסה בה ראוי שאדם יחיה את חייו בהתאם לרצונותיו ובחירותיו, שיוכלו לבוא לידי מימוש גם כאשר הוא עצמו סובל ממוגבלויות שלא יאפשרו לו לממש אותם באופן ישיר. חוסר יכולתו של האדם לא אמור לפגוע במימוש רצונותיו וחיי לפי דרכו שלו. ייפוי כוח מתמשך נעשה בחסות המדינה ומאושר על ידיה, ובכך מדגיש גם את המחויבות של המדינה ברצון לאפשר לכל אדם לממש את רצונותיו, גם לאחר מוגבלויותיו.

חשיבות ייפוי כוח מתמשך היא גבוהה מאד במיוחד כאשר קרוביו של אדם רוצים לדאוג לרווחתו. זהו מצב שלא רק מאפשר לאדם לממש את רצונותיו בעתיד אלא גם מאפשר לאדם המבוגר ו/או המוגבל לחיות ברמת רווחה גבוהה לפי צרכיו. אלו המוסמכים לדאוג לו הם אלו שאמורים לקבל בשבילו את ההחלטות הנכונות בכל היבט בו הם מוסמכים, הם אלו המפעילים שיקול דעת מול אירועים שונים, והם יכולים למנוע פגיעה משמעותית באדם בגיל מבוגר. הם יכולים לבחור את הטיפול הרפואי המתאים לו, לפי רצונו של האדם כשהיה צלול או לפי שיקול דעתם בכל סיטואציה, באופן שיבטא את רצונו וייטיב אתו. בהיעדר ייפוי כוח מתמשך, לעיתים רצונותיו של האדם המבוגר לא יכולים להתממש מבלי שאחר יהיה שם לעמוד על זכויותיו ורצונותיו, וייפוי הכוח יכול למנוע אובדן של רכוש או הוצאות לפי רצון האדם, יכול לקבע את הטיפול הסוציאלי הראוי לו בזקנה, את מגוריו, את נוהג חייו, וכמעט כל נושא אחר הקשור לאורחות חייו.

 

2020-04-13T09:28:50+00:00 2 יולי 2015|מעמד אישי|