מדוע כה חשוב לערוך צוואה

מדוע כה חשוב לערוך צוואה

הירושה הינה זכות מוכרת בכל מערכת משפט ברחבי העולם, המאפשרת את העברת רכושו של אדם לאחר מותו לאחרים, בעיקר לצאצאיו ולמשפחתו הקרובה. הנוהג בו הנפטר, לפני מותו, מורה על חלוקת הרכוש הראויה בעיניו שפי שהוא רואה לנכון, גם היא קיימת ברחבי העולם ומשחר ההיסטוריה.

הוראת חלוקת הרכוש מתבצעת באמצעות הצוואה, מסמך בעל תוקף משפטי מחייב בו הנפטר מגדיר לפני מותו כיצד ייחלק את כל השייך לו לאחר מותו. למרות שפעמים רבות יש הסתייגויות מהאמור בצוואה ובית המשפט נדרש להכריע בכך, בדרך כלל צוואה היא מסמך שאין עליו עוררין לגבי חלוקת הרכוש בכל דרך שבחר הנפטר. בהיעדר צוואה החוק מפרט כיצד יש לחלק את רכוש הנפטר, ובכל מקרה בו אדם נפטר ללא צוואה, חלוקת הרכוש מתבצעת לפי חוק הירושה הקובע מדרג של יורשים. החוק כיום גורס כי בהיעדר צוואה זכות הראשונים בירושה נחלקת שווה בשווה בין בן/בת הזוג של הנפטר ובין ילדיו של הנפטר. בן/בת הזוג זכאי למחצית מן הירושה והילדים נחלקים במחצית הנותרת. כמו כן, בן/בת הזוג זכאי לזכויות נוספות ברכוש הנפטר, כגון דירת המגורים, רכב או רכוש שנצבר בחיים המשותפים. לאחר מכן ישנם יורשים נוספים, מהם ההורים וקרובים משפחה רחוקים אחרים.

למרות הוראות החוק, המציאות מראה לנו כי פטירה של אדם ללא צוואה יכולה לעיתים קרובות להוביל לעימותים וחיכוכים בין יורשיו הפוטנציאלים, ויש מקרים רבים המגיעים לבית המשפט בהם בני משפחה הסתכסכו מפני שחלוקת הרכוש לא הוסדרה כפי הראוי בעיניהם. פעמים רבות אלו הנשארים בחיים לא נסמכים על הוראות החוק והחלוקה החוקית לא מוצאת חן בעיניהם מסיבות רבות ושונות. יש פעמים בהם יורשים חושבים שהחלוקה החוקית לא הוגנת, חלקם חושבים שלהם מגיע יותר ברכוש, יש מקרים בהם אדם לא נכלל כיורש בחוק אך חש שמגיע לו חלק מהירושה, ולעיתים ישנם כאלו החומדים את רכושו של הנפטר ומוכנים לפגוע ביחסים המשפחתיים כדי להשיגו.

צוואה כמסמך משפטי מחייב יכולה למנוע רבות מהמריבות על הירושה, אך לא את כולם. פעמים בהם בני המשפחה חושבים כי הצוואה לא הוגנת או נעשתה בהשפעה זרה יכולים לפנות לבית המשפט ולתבוע את החלק המגיע להם לפי תפיסתם. בהתאם, יש חשיבות לא רק לעריכת צוואה אלא לעריכה נכונה של צואה, כזו החתומה ומופקדת אצל עורך דין מתאים, כזו שנעשתה באופן פומבי עוד כאשר האדם בחיים, מנומקת וברורה. צוואה ברורה, מפורטת, המקיימת את התנאים הקבועים בחוק, אליה היו מודעים היורשים ובני המשפחה עוד כשנפטר היה בחיים, יכולה להבטיח שקט משפחתי ולמנוע סכסוכים לאחר מות המוריש. בכך טמונה חשיבותה של הצוואה, המהווה לא רק מסמך משפטי מחייב אלא גם ביטוי ללא עוררין לרצונו של הנפטר, שבדרך כלל אחד השיקולים שלו בעריכת הצוואה היא שלא ליצור חיכוכים ומריבות לאחר מותו.

 

 

2020-04-13T09:21:00+00:00 12 אפריל 2020|מעמד אישי|