אדם הותיר צוואה – כיצד לפעול על מנת לקיים את הוראותיה?

  רק לאחר פטירת אדם אשר הותיר צוואה כתובה, יש להגיש בקשה לקיום צוואתו של הנפטר. הבקשה מוגשת אל משרד רשם הירושות הקרוב אל מקום פטירת המנוח על מנת שהצוואה תיכנס לתוקף. מי שיכול להגיש את הבקשה לקיום צוואה, הינו זכאי (מי שרשום בצוואה כמוטב) על פי הכתוב בצוואה בלבד או בא כוחו. קיימות מספר [...]

2020-04-17T18:30:46+00:00 17 אפריל 2020|כללי|