מהי הלכת השיתוף?

"הלכת השיתוף" הינה יציר פסיקת בית המשפט והיא אינה מעוגנת בחקיקה הישראלית. הלכה זו נועדה לקבוע כיצד ניתן לחלק רכוש של בני זוג אשר נישאו לפני שנכנס לתוקפו חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג - 1973, דהיינו, הלכת שיתוף בין בני זוג תחול על בני זוג אשר נישאו לפני 01.01.1974. הלכת השיתוף נועדה לבחון [...]

2020-04-13T10:49:06+00:00 2 יולי 2015|מעמד אישי|