חשיבות עריכת צוואות אצל זוגות מאותו מין

 

חוק הירושה מכיל הגדרות מדויקות לגבי מיהם היורשים בהיעדר צוואה. בבני זוג נשואים, החוק מתאר כי מי שהיה בן/בת הזוג של הנפטר הוא אחד היורשים על פי דין, במקביל עם ילדי הנפטר ו/או הורים וקרובי משפחה אחרים. אך כאשר מדובר בבני זוג מאותו המין, חוק הירושה כלל לא נותן מענה ואף מציב מכשולים בפני בן/בת הזוג שנותרו בחיים. בהיעדר צוואה המסדירה את חלוקת הרכוש, בן/בת הזוג מאותו המין יכול למצוא עצמו ללא כל זכאות לרכוש של הנפטר, ולעיתים גם חלק מהרכוש המשותף שנצבר במהלך החיים המשותפים יכול לעבור בירושה לקרובי משפחה אחרים ורחוקים.

אם בני זוג הטרוסקסואלים לא נשואים חיו יחד ואחד מהם נפטר ללא צוואה, סביר להניח שבן/בת הזוג יירש את הרכוש, בהתאם ללשון החוק המגדיר במפורש כי "איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה" ייראו בעיני החוק כבני זוג לצרכי ירושה. זאת תחת מוסד הידועים בציבור, שהוא בני זוג שבוחרים לחיות יחד ללא טקס נישואין דתי, ובמקרה של פטירת אחד מבני הזוג החוק מבהיר כי זה הנותר בחיים יהיה זכאי לרכוש בדומה לבני זוג נשואים. אך לא כך בבני זוג מאותו המין.

יש להדגיש כי ישנה מגמה הולכת וגוברת להכיר בזכויות משפחה של זוגות מאותו המין תחת ההגדרה של ידועים בציבור. החוקיות של ידועים בציבור אצל בני זוג מאותו המין לא מוגדרת באופן מדויק בחקיקה הישראלית, ואין להם סטטוס מוכר אלא כתוצאה מפסיקות של בית המשפט עם השנים במקרים נקודתיים ושונים. אך בית המשפט חלוק בדעותיו האם בני זוג מאותו המין נחשבים כבני זוג ידועים בציבור בהקשר לחוק הירושה. לשון החוק מתארת "איש ואישה", אך בית המשפט העליון פירש זאת באופן המתיר גם לזוגות מאותו המין לזכות בירושה של בן/בת הזוג, ובג"ץ קבע בשנת 2004, בניגוד לעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, כי אכן יש לבני זוג מאותו המין זכויות ירושה. על פניו נראה כי בית המשפט הכריע בסוגיה – אך זכייה זו היתה לאחר מאבק משפטי ממושך וכלל אין ערובה לכך שבית המשפט יפסוק כך במקרים עתידיים. לראייה, במקרה משנת 2008 בו נידונו זכויות בני זוג מאותו המין בהקשר של אלימות במשפחה, בית המשפט קבע כי אין לדבר על "משפחה" ללא אלמנט של זכר ונקבה ואין מסמכותו של בית המשפט לשנות את החוק שלא קבע במפורש שהוא חל על בני זוג מאותו המין.

בהיעדר צוואה של בני זוג מאותו המין, זכויות הירושה של בן/בת הזוג מאותו המין מוטלות בספק, וגם אם כן יתקבלו, כנראה יהיה זה לאחר מאבק משפטי ממושך ויקר. צוואה מפורטת וחתומה לפי הכללים בחוק, יכולה לפתור את הבעיות המשפטיות ולנתק את הזכאות לרכוש מנושא חיי המשפחה והזוגיות. צוואה קובעת במפורש מי זכאי לאיזה חלק מן הרכוש, ולכן במקרים בהם מעמדו החוקי של בן/בת הזוג לוטה בערפל, יש חשיבות עליונה לעריכת צוואה שתמנע סיטואציות לא קלות לאחר מות האהוב.

 

2020-04-13T09:28:28+00:00 2 יולי 2015|מעמד אישי|